"Sąsiedzi" - Repremiera: Evelyn Opoczynski w Bydgoszczy