czw., 16 wrz | Bydgoszcz

Młoda Muzyka Dawna: AMOS Ensemble

Muzyka niemieckiego i włoskiego baroku: J.S. Bach, Ch. Graupner, G.F. Handel, W.A. Mozart, P. Castrucci, A. Vivaldi, B. Marcello, G.B. Pergolesi, A. Corelli, L. Vinci
Rejestracja jest zamknięta
Młoda Muzyka Dawna: AMOS Ensemble

Czas i lokalizacja

16 wrz, 19:00
Bydgoszcz, Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, Polska

O wydarzeniu

Muzyka niemieckiego i włoskiego baroku

AMOS Ensemble w składzie:

Daniel Oktawian Piotrowski - kontratenor

Szymon Strzelczyk - skrzypce

Paulina Gibas - wiolonczela

Anna Guja - klawesyn

Młoda Muzyka Dawna Open Call - Promujemy młodych!

Koncert „Muzyka niemieckiego i włoskiego baroku” będzie niejako podróżą... nie tylko po XVIII-wiecznej Europie ale również wśród form muzycznych: arii z kantat, oper seria oraz sonat instrumentalnych.

Silne ruchy reformacyjne miały wyraźny wpływ na muzykę tej epoki. Szkoła południowo-niemiecka oraz włoska były ugruntowane w wierze katolickiej. Zaś północne księstwa niemieckie zdominowane były przez protestantyzm. Niemniej jednak muzyka obydwu szkół -północnej i południowej korespondowały ze sobą.

W pierwszej części koncertu usłyszymy kompozycje Johanna Sebastiana Bacha oraz Christopha Graupnera - będzie to okazja do porównania stylu dwóch kompozytorów niemieckich, u których oprócz muzyki instrumentalnej, twórczość kantatowa zaznaczyła się bez wątpienia bardzo silnie w ich działaności. 

Następnie Georga Friedricha Händla oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta, którzy stali się doskonałą egzemplifikacją tego, iż twórczość kompozytorska tego okresu nie skupia się jedynie na religijnej kontemplacyjności muzyki, ale również na jej dramatycznym i teatralnym wymiarze: operze. Mimo pochodzenia północnoniemieckiego tych  kompozytorów, ich dzieła w swojej budowie oraz fakturze bardzo mocno ugruntowane są w szkole południowej. Szkole pełnej temperamentu, swobody i wirtuozerii. Również ostatni utwór w tej części koncertu, choć napisany przez klasyka wiedeńskiego, związany jest z włoską szkoła nie tylko językiem libretta - ma w sobie wszak mnóstwo pierwiastków pochodzących z minionej epoki. Stanowi on zatem niejako polowe zwierciadła miedzy szkoła południową a jej odbiciem w postaci szkoły północnej. 

Druga część koncertu będzie już docelowym ukazaniem źródła inspiracji dla muzyki europejskiego baroku. Podróż ta będzie zatem przebiegać w kierunku „ad fontes” - do źródeł. Usłyszymy w tej części koncertu dzieła takich kompozytorów jak Pietro Castrucci, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Giovanni Battista Pergolesi, czy Arcangelo Corelli. Podróż tę zakończy polski pierwiastek ubrany w muzyczne szaty Italii czyli aria Ottone z opery „Gismondo, re di Polonia” jednego z przedstawicieli i mistrzów szkoły neapolitańskiej, Leonardo Vinciego.

Bilety
Cena
Ilość
Suma
  • MMD: AMOS ensemble
    PLN 0
    PLN 0
    0
    PLN 0
SumaPLN 0

Udostępnij to wydarzenie